Spółka nie wypłaciła dywidendy za rok 2012.

powrót