Zatrudnienie i ilość filii na dzień
30.06.2018
30.06.2017
Pracownicy
 
 
 Podmiot dominujący
532
421
 Spółki zależne
2772
2211
Filie
 
 
 Podmiot dominujący
251
234
 Spółki zależne
284
248

 

powrót