Szanowni Akcjonariusze,

Często pytacie nas Państwo o ryzyka związane z prowadzeniem działalności Inter Cars. Często pojawia się pytanie o ryzyko związane z wejściem na polski rynek zagranicznych dystrybutorów części. Jako, że nie boimy się podejmowania trudnych tematów, w tym wydaniu informatora postanowiliśmy w artykule opisać nasz punkt widzenia w tej sprawie.

Ponadto w informatorze prezentujemy między innymi wyniki finansowe naszej Spółki po pierwszym półroczu oraz opis sytuacji z jaką mieliśmy do czynienia na rynku w tym okresie.

Chcielibyśmy zwrócić także Państwa uwagę na zaangażowanie Inter Cars w rozwój branży motoryzacyjnej w Polsce. W ostatnim czasie otworzyliśmy kolejne centrum szkoleniowe programu Młode Kadry, który pomaga młodym mechanikom rozpocząć swoją karierę na rynku pracy.

Serdecznie zapraszam do lektury,


Robert Kierzek
Prezes Zarządu Inter Cars S.A.Wyniki finansowe Inter Cars SA

Podsumowanie 1. półrocza 2013r.

14,5% wzrostu przychodów Grupy Kapitałowej Inter Cars

W 1. półroczu 2013r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Inter Cars wzrosły o 14,5%, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012. Sprzedaż towarów na rynku krajowym w tym okresie wzrosła o około 11%.

Skonsolidowany zysk netto w 1. półroczu wyniósł 61,5 mln zł, co oznacza wzrost o 27,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Główne dane finansowe [tys.] po 1. półroczu 2013 roku

tabela 1.png

Kurs wyliczony jako średnia kursów NBF, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego półrocza 2013 i 2012 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,2140 PLN i 1 EUR = 4,2246 PLN.
Sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars wyniosła w 1. półroczu 2013 roku 408 mln zł, co oznacza prawie 25% dynamikę wzrostu.

Największe spółki zagraniczne pod względem wysokości przychodów:

 

tab2.png
Także warto wiedzieć:

 

 • Przychody Inter Cars z rynku polskiego, w 1. półroczu stanowiły około 64% przychodów łącznie całej Grupy Kapitałowej (vs 67% po I półroczu 2012).
 • W 1. półroczu, skonsolidowana marża na sprzedaży towarów wzrosła o 0,2p.p. z 31,3% do 31,5%
 • Rotacja zapasów Grupy w 1. półroczu wyniosła 136 dni, co oznacza poprawę o 5 dni w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.
Sytuacja na rynku w 1. półroczu 2013r.

Nietypowe półrocze 2013 na rynku części – podsumowanie MotoFocus

W pierwszym półroczu 2013r. mieliśmy do czynienia z dość nietypową sytuacją na rynku. O wielkości popytu na produkty motoryzacyjne w dużo większej niż zazwyczaj mierze zadecydowały anomalie pogodowe. Dodatkowo, znaczący wpływ na sprzedaż dystrybutorów w tym okresie miało pogorszenie sytuacji w firmie Fota S.A.

Co decyduje o zapotrzebowaniu na produkty motoryzacyjne?

W dużym uproszczeniu, czynniki mające wpływ na wzrosty oraz spadki sprzedaży produktów motoryzacyjnych można podzielić na trzy grupy:
 

wykres 1.png
 • Wielkość parku samochodowego – w momencie kiedy ilość użytkowanych samochodów wzrasta, w naturalny sposób zwiększa się zapotrzebowanie na produkty niezbędne do ich eksploatacji. W przypadku występowania tego czynnika, możemy mówić o naturalnym, organicznym wzroście rynku.
 • Sezonowość i anomalie pogodowe – w zależności od pogody wzrasta lub też maleje zapotrzebowanie na produkty z danych grup asortymentowych. 
  O ile przed sezonowością sprzedaży dystrybutorzy w pewnym stopniu mogą się uchronić (poprzez oferowanie zarówno produktów typowo „letnich” jak i „zimowych”), tak nie ma sposobu uniknięcia przestojów na rynku, spowodowanych skrajnymi anomaliami pogodowymi - czyli sytuacji, w których kierowcy niemal całkowicie rezygnują z czynności serwisowych, na przykład z powodu przedłużającej się zimy.
 • Inne nietypowe czynniki, – czyli inne wydarzenia, które w szczególny sposób miały wpływ na aktualną sytuację na rynku.


W pierwszym półroczu 2012r. na rynku części i usług trzy grupy determinantów w równym stopniu zadecydowały o wielkości popytu. Dla odmiany, w pierwszych sześciu miesiącach 2013r. dużo większy wpływ na kształtowanie obrazu rynku miały czynniki nietypowe, oraz te związane z anomaliami pogodowymi. Wpływ miało również zwiększenie optymizmu u konsumentów, spowodowanego nie spełnieniem czarnych prognoz rynkowych, którymi obficie raczyły nas media w 2012 roku.

Spadek popytu z powodu wyjątkowo długiej zimy

Pierwszy kwartał 2013r. można nazwać czasem stagnacji na rynku. Przedłużająca się zima spowodowała spadek wizyt kierowców w warsztatach, co z kolei przełożyło się na mniejsze zapotrzebowanie na części.

Początek drugiego kwartału przyniósł długo oczekiwaną poprawę pogody. Kierowcy, którzy zwlekali z czynnościami serwisowymi lawinowo udali się do warsztatów. W wielu przypadkach, zaniedbanie czynności serwisowych, lub drobnych napraw skutkowało koniecznością przeprowadzenia poważniejszych i bardziej kosztownych interwencji mechaników (np. zamiast wymiany samej osłony przegubu w zimę, konieczność wymiany całego elementu na wiosnę).

System naczyń połączonych - dystrybutorzy dzielą tort FotyPogorszenie sytuacji w firmie Fota S.A. oraz późniejsze złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, spowodowało spadek dostępności części u tego dystrybutora. Klienci, którzy do tej pory zaopatrywali się w produkty w firmie Fota, aby móc normalnie funkcjonować zostali zmuszeni do znalezienia innych dostawców. 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę MotoFocus, obecnie najważniejszymi kryteriami wyboru dostawcy części przez warsztaty niezależne są: dostępność produktów, ich szybka dostawa oraz szerokość asortymentu. Oznacza to, że na braku towaru w firmie Fota najbardziej skorzystały firmy sprawne logistyczne, mogące szybko dostarczyć do warsztatów szeroki asortyment produktów. 

wykres 2.png
Rekordowy drugi kwartał 2013r. – efekt nałożenia się trzech czynników

Dla wybranych firm dystrybucyjnych drugi kwartał 2013r. okazał się rekordowy pod względem wysokości przychodów. Ten nad wyraz dobry wynik może być jednak efektem nałożenia się na siebie trzech opisanych wcześniej czynników:

 

 • organicznego wzrostu rynku spowodowanego wzrostem parku samochodowego
 • optymizmu konsumentów, którzy wraz z nadejściem wiosny zwiększyli swoje wydatki związane z obsługą samochodu
 • wypadaniem z rynku dużego gracza, firmy Fota S.A., które spowodowało przeniesienie wzrostu zapotrzebowania na części do pozostałych dystrybutorów.Zalecany umiarkowany optymizm

W momencie, gdy o sytuacji na rynku zaczynają decydować takie czynniki, które są szczególnie trudne do przewidzenia, ciężko jest przedstawiać prognozy na najbliższe miesiące, ponieważ mogą one być obarczone dużym ryzykiem błędu.

Mimo to, pozytywne wyniki sprzedażowe osiągnięte przez dystrybutorów części w lipcu oraz sierpniu pozwalają wierzyć, że zarówno trzeci kwartał, jak również całe drugie półrocze 2013r. powinny zakończyć się wzrostami sprzedaży. W pewnym stopniu spowodowane mogą one być, chociażby dalszym wypadaniem z rynku firmy Fota S.A.

Aktualnie dystrybutor ten jest na etapie wyprzedaży swoich produktów, często z dużymi upustami, co ma zły wpływ na kształtowanie się marż. Jednak w momencie, kiedy przeceniony towar skończy się, dystrybutorzy powinni dodatkowo liczyć na poprawę rentowności.


Prognozy i plany

Krzysztof Oleksowicz podsumowuje 1. półrocze w Inter Cars


Krzysztof Oleksowicz udzielił wywiadu stacji TVN CNBC, w którym podsumował pierwsze półrocze w wykonaniu Inter Cars. Według jego szacunków w drugim kwartale 2013r. polski rynek dystrybucji części wzrósł o około 10-12%. W tym samym okresie sprzedaż Inter Cars wzrosła o dwa razy więcej niż wartość rynku, co oznacza, że firma zwiększa swoją przewagę konkurencyjną odbierając udziały w sprzedaży innym dystrybutorom. 
krzysztof_oleksowicz.jpg


Zdaniem Krzysztofa Oleksowicza dwucyfrowe wzrosty sprzedaży powinny utrzymać się do końca roku, dzięki czemu należy spodziewać się, że spółce Inter Cars w całym 2013r. uda się przekroczyć 3,4 mld zł przychodu. Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy. 


Rekordowe przychody w lipcu

Trzeci kwartał 2013r. rozpoczął się bardzo obiecująco dla naszej firmy. Jednostkowe przychody Inter Cars S.A. w lipcu 2013r. wyniosły 289 milionów złotych (24,9% wzrost). Oznacza to najwyższą w historii Spółki wartość miesięcznych przychodów ze sprzedaży.

Sprzedaż na rynku polskim w lipcu wzrosła o 23% do 208,9 milionów złotych. Po siedmiu miesiącach 2013r. przychody ze sprzedaży w Polsce wynoszą 1 miliard 240 milionów złotych (13,2% wzrostu).

wykres 3.png

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka związanego z wejściem na polski rynek zagranicznych podmiotów wyspecjalizowanych w dystrybucji części

Polski rynek dystrybucji części rozwija się i staje się coraz bardziej dojrzały. Jego wartość z roku na rok rośnie. Wszystko to sprawia, że przynajmniej teoretycznie staje się on coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestycji dla firm z zagranicznym kapitałem.

Czy w najbliższych latach należy spodziewać się prób wejścia na rynek polski zagranicznych dystrybutorów? Jakie jest ryzyko, że zdobędą oni większościowe udziały w rynku i zagrożą tym samym pozycji Inter Cars? Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu, w którym spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Specyfika polskiego rynku dystrybucji części

Polski rynek dystrybucji części zdominowany jest obecnie przez firmy polskie. Oczywiście już dzisiaj na rynku funkcjonują firmy zagraniczne, lub posiadające zagraniczne udziały.

Jednym z takich wyjątków – firmą z zagranicznym kapitałem, która posiada znaczące udziały w dystrybucji części do pojazdów osobowych jest AD Polska Aftermarket – spółka zakupiona i zarządzana przez francuski oddział Autodistribution. Ponadto, w listopadzie 2009r. warszawska spółka Inter Team sprzedała 50% udziałów holdingowi Nordic Forum, którego właścicielem jest Hella KGaA Hueck&Co, co spowodowało znaczne ożywienie w firmie (koncern Hella znany jest głównie z produkcji systemów oświetlenia dla przemysłu motoryzacyjnego). Natomiast na rynku dystrybucji części do pojazdów ciężarowych funkcjonuje firma Skuba Polska – część litewskiej grupy Skuba UAB, oraz EuroPart

Wśród największych graczy zdecydowaną większość stanowią jednak polskie firmy, które rozpoczynały swoją działalność, jako niewielkie przedsiębiorstwa rodzinne, a z biegiem lat urosły wraz z rynkiem. W wielu przypadkach założyciele tych firm wciąż odgrywają kluczową role w ich zarządzaniu. Wyjątkiem na tle konkurencji jest tutaj spółka Inter Cars, która z biegiem lat została przekształcona z modelu zarządzania właścicielskiego na firmę, w której większość decyzji podejmuje zarząd spółki (Krzysztof Oleksowicz – założyciel Inter Cars, zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Inter Cars w 2010r.).

Polski rynek dystrybucji części jest bardzo rozdrobniony, podzielony wśród wielu firm. Ponownie wyjątkiem - firmą, która posiada zdecydowanie największe, bo około 25% udziały w rynku jest Inter Cars.

Wysoka bariera wejścia

Warto podkreślić, że w obecnych czasach dużej konkurencji na rynku, prowadzenie firmy specjalizującej się w dystrybucji części zamiennych jest coraz bardziej skomplikowanym przedsięwzięciem, którego sukces zależy od bardzo wielu czynników, takich jak chociażby sprawna logistyka, komplementarnie uzupełniający się asortyment o zróżnicowanym poziomie cenowo jakościowym, czy efektywna sieć sprzedaży. Nie mniej istotna jest znajomość lokalnego rynku.

Wiele spośród tych istotnych czynników wymaga dużego wkładu finansowego, know-how oraz czasu. Wszystko to sprawia, że bariera wejścia w biznes dystrybucji części staje się coraz wyższa.

Przeszkody nie do przekroczenia?

Polski rynek pod wieloma względami jest bardzo specyficzny. Istnieją pewne bariery, które znacząco mogą utrudniać potencjalnie zainteresowanym zagranicznym firmom ekspansję. Wśród najbardziej istotnych przeszkód należy wymienić:

 • Duże rozdrobnienie rynku – najbardziej prawdopodobne jest, że ewentualne wejście zagranicznej firmy na rynek polski odbyłoby się poprzez nabycie istniejących podmiotów. W sytuacji, kiedy oprócz Inter Cars brak jest zdecydowanych liderów posiadających znaczne udziały w rynku, zadanie to staje się utrudnione. Ewentualna konsolidacja nawet kilku podmiotów wciąż byłaby przedsięwzięciem o mniejszej skali niż działalność Inter Cars. Dlatego też takie działanie wydaje się być nie opłacalne i niemożliwe do przeprowadzenia.
 • Agresywna konkurencja – polskie firmy konkurują ze sobą o klientów w bardzo agresywny sposób. Aktywna sprzedaż dzisiaj jest już standardem. O tym jak dobrze sprawdzają się „polskie” standardy sprzedaży nawet za granicą świadczą pozytywne wyniki zagranicznych spółek dystrybucyjnych Inter Cars.
 • Bardzo dobre zorganizowanie obecnych dystrybutorów – funkcjonujące na polskim rynku firmy mogą poszczycić się bardzo dobrym zorganizowaniem i logistyką, co również stanowi istotną barierę dla ewentualnej nowej firmy, która chciałaby z nimi konkurować.
 • Poziom kosztów – ze względu na stosunkowo niski poziom stosowanych marż, działające na rynku polskim firmy za wszelką cenę minimalizują koszty, co również może być istotną przeszkodą dla firm zagranicznych.
 • Konieczność utrzymywania szerokiego asortymentu – park samochodów w Polsce jest bardzo zróżnicowany. Po polskich drogach poruszają się samochody w różnym wieku, zarówno marek niemieckich, francuskich czy też azjatyckich. Takie zróżnicowanie parku samochodowego jest ewenementem na skalę europejską. Dla dystrybutora oznacza konieczność utrzymywania bardzo szerokiego asortymentu, co oczywiście wiąże się z kosztami oraz dodatkowymi trudnościami logistycznymi.Jak pokazuje historia, sam kapitał nie wystarczy…

O tym, że sam kapitał na rozwój nie wystarczy przekonaliśmy się już w przeszłości. Znane są przypadki firm Confex AB czy Auto-Art, które pomimo pozyskania znacznego kapitału na rozwój od funduszy inwestycyjnych zakończyły swoją działalność bankructwem. Z trudnego polskiego rynku wycofała się także należąca do dużego koncernu RHIAG firma Elit, zamykając oddział Elit Polska.

Próby na pewno będą, ale…

Bez wątpienia w najbliższych latach należy spodziewać się prób wejścia na polski rynek firm zagranicznych. Jednak biorąc pod uwagę przytoczone powyżej argumenty, nie należy się przypuszczać, że firmy te zdobędą znaczące udziały w rynku, a co za tym idzie w istotny sposób zagrożą działalności Inter Cars. Ewentualne pojawienie się nowego gracza może jedynie zaostrzyć działania o charakterze konkurencyjnym.

Rynek dystrybucji części stale rozwija się i staje się coraz bardziej wymagający, co rodzi nowe wyzwania dla firm dystrybucyjnych. Stabilnie zarządzana spółka Inter Cars w bezpiecznej pozycji lidera może pozwolić sobie na inwestowanie w przyszłość i rozwijanie projektów, takich jak Motointegrator – internetowa recepcja warsztatu samochodowego, która pozwala klientom na zakup części wraz z ich montażem online.

Firmom dystrybucyjnym, które już dzisiaj nie myślą o rozwoju swojej sprzedaży za pomocą kanałów e-commerce, rozwijający się Internet w przyszłości może sprawić nie miłą niespodziankę. Kolejną barierą do rozwoju innych mniejszych polskich firm dystrybucyjnych, które rosną wraz z rynkiem, może być konieczność przekazania władzy przez ich założycieli, co jak wiadomo jest bardzo trudnym i ryzykownym procesem.


Co nowego w Grupie Inter Cars?

Budujemy nowy magazyn w Sosnowcu

Sosnowiec.jpg

Firma deweloperska Goodman Poland, na zlecenie należącej do Grupy Kapitałowej Inter Cars spółki logistycznej ILS, wybuduje w Sosnowcu magazyn o powierzchni blisko 25 tys. metrów kwadratowych. Dodatkowe 1 tys. m kw. zajmą powierzchnie biurowe. 

Nowy obiekt będzie zlokalizowany w miejscowości Maczki Bór w odległości 10 km od Sosnowca, blisko dobrze rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej, w tym drogi S1 oraz autostrady A4. 


Nasz nowy obiekt w Sosnowcu, dzięki doskonałej lokalizacji, będzie odgrywał kluczową rolę w rozwoju naszej działalności logistycznej w regionie - komentuje Wojciech Aleksandrowicz, prezes ILS. 

Jako ciekawostkę warto dodać, że nowy magazyn zostanie w pełni wyposażony w energooszczędne oświetlenie LED.

Nowy członek Zarządu Inter Cars S.A.
 


W lipcu do Zarządu Inter Cars dołączył Wojciech Twaróg, który odpowiedzialny będzie za obszar sprzedaży. Z tej okazji chcielibyśmy przybliżyć Państwu sylwetkę nowego członka Zarządu i podsumować jego dotychczasowe osiągnięcia zawodowe.


Od początku swojej kariery zawodowej p. Wojciech Twaróg jest związany z niezależnym rynkiem części i usług motoryzacyjnych. W latach 1996-2006 pracował w JC Auto S.C. – Jadwiga Turbiarz, u największego dystrybutora JC Auto S.A. jako Dyrektor Zarządzający. Następnie w roku 2006 w wyniku przejęcia przez JC Auto S.A. dotychczasowego pracodawcy objął stanowisko Kierownika Sprzedaży w grupie JC Auto S.A. 


W wyniku kolejnej fuzji w roku 2008 pomiędzy JC Auto S.A. i Inter Cars S.A. Wojciech objął stanowisko kierownika rynku samochodów osobowych, by w roku 2011 awansować na odpowiedzialnego za cały obszar sprzedaży krajowej rynku samochodów osobowych.

 

wojciech_twarog.jpg
Działania na rzecz rozwoju branży

Młode Kadry w Nowym Dworze Mazowieckim

Miło jest nam poinformować, że w ramach dalszego rozwoju programu Młode Kadry, w lipcu wraz z naszymi Partnerami otworzyliśmy kolejne centrum szkoleniowe. Tym razem wsparliśmy szkołę z Nowego Dworu Mazowieckiego, czyli z bliskiego sąsiedztwa centrali Inter Cars.

mlode_kadry.jpg

  „Wiemy doskonale, że pracodawca prędzej przyjmie takiego ucznia, który ma aktualną wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Pomoc jaką otrzymujemy w postaci sprzętu i narzędzi jest bezcenną pomocą. Jako szkoła nigdy nie byli byśmy w stanie za takie pieniądze zakupić tego sprzętu.”  - powiedziała podczas inauguracji p. Ewa Malasiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. „Bardzo cieszę się, że możemy wspomagać placówki, przybliżać młodym ludziom urządzenia, tak żeby poczuli się jakby pracowali w warsztacie i żeby zobaczyli, że bycie mechanikiem samochodowym to bardzo fajna sprawa, której można poświęcić resztę życia.”  –
skomentował Robert Kierzek, Prezes Zarządu Inter Cars. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z pełną relacją z otwarcia centrum szkoleniowego w Nowym Dworze.

Kamienie milowe
Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij